Česká vláda podpořila návrh zákona o evidenci elektronických výnosů


Vydáno: 04.07.2018

Za účelem informování finančního oddělení o jakémkoli příjmu hotovosti je nutné evidovat výnosy elektronicky. Tento účetní systém umožňuje přidělit subjektům zapojeným do malého a středního podnikání povinnost podávat zprávy o transakcích souvisejících s penězi. Orgány České republiky jsou přesvědčeny, že zavedení nového zákona umožní stát pozorně sledovat platby v hotovosti, výrazně snížit počet výnosů z utajení a účinněji bojovat proti stínové ekonomice.

Nový systém přinese dodatečný rozpočet do státního rozpočtu, protože daňové úniky budou téměř nemožné. To se dotkne 60% populace, která se zabývá podnikatelskými aktivitami. Parlament České republiky rozhodl, že návrh zákona bude nejprve rozšířen na provozovny veřejného stravování a hotelnictví. A po několika měsících bude nutné propojit některé kategorie soukromých podnikatelů, maloobchodníků a velkoobchodníků.

Zásada systému funguje tak, že s pomocí notebooku, smartphonu, speciální pokladny připojené k internetu je prodávající povinen po převzetí platby za službu nebo zboží převést veškeré informace o transakci do finančního oddělení. Několik sekund od instituce bude automaticky přiložen prodejní doklad s jedinečným kódem, který bude předán spotřebiteli. Lidé, kteří se zabývají podnikáním prostřednictvím internetových služeb, budou muset také vzít v úvahu jejich příjmy a odrážet je v jediném elektronickém záznamu o příjmech. Pro mnohé společnosti, které prodávají prostřednictvím internetu po celém světě, bude tento zákon obtížné, protože platby zákazníků nejsou vždy prostřednictvím oficiálních finančních organizací. Mnoho plateb se provádí prostřednictvím určitých služeb v síti, není vždy možné sledovat spolehlivost informací, které poskytují,

Většina poslanců má tendenci upřednostňovat přijetí tohoto zákona. Podle jejich názoru jsou příjmy získané na internetu také předmětem účetnictví. A brzy bude účet přijat k vyrovnání plateb online s těmi, kteří pracují v běžných maloobchodních prodejnách. To pomůže státu získat dostatečné množství příspěvků do pokladny a udržet ekonomiku v zemi na vysoké úrovni.