Česká spořitelna umeet žádnou energii, prydet Evropské komise proverkoy


Česká nevěděl, jak ušetřit energii, bude Komise přijde s testu. Česká firma kritizoval vládu za to, co nepoužívá dotace v projektech EU "zelených".
Zástupci většiny velkých průmyslových podniků v České republice se bude podílet na dnešním zasedání vlády. Tam se ptali, proč úřady nedokázaly využít evropských dotací ekonomických zdrojů energie. 80 miliard z evropských fondů pro energetickou účinnost nejsou používány.
V roce 2014, v Bruselu, Česká republika 2020 slíbil, že sníží spotřebu energie o 20%. Chcete-li to musela udělat vše, co je to možné - od izolaci budov a používání zařízení s nízkou spotřebou energie. Pro rozvoj projektů a programů pro splnění energetické ministerstvu země jen tři.
V březnu v Praze obdrží 250 milionů eur, a v případě, že vláda nemůže správně nakládat s penězi, budou náklady padají na bedra distributorů, kteří na oplátku budou brát peníze od firem a obyvatel.
Ministerstvo průmyslu a obchodu dohodly, že proces získání dotace zastavil, ale "zpoždění 2 roky neznamená, že je tohoto cíle dosaženo do roku 2020." To řekl tiskový atašé Ministerstva František Kotrba.
Letos Evropská komise bude kontrolovat, jak členské státy EU splňují požadavky na energetickou účinnost. V České republice je to špatné: za dva roky, spotřeba energie klesla o pouze 3,5%, daleko od skutečných cílů. V roce 2020 se Česká republika musí šetřit tolik energie, kolik každý rok jde do osvětlení a vytápění v Praze.
Pravděpodobnost, že od roku 2017 povinnost zajistit energetické úspory budou hrazeny distributory, vysokým. Budou muset snížit roční spotřebu energie o 1,5% - podle energetickým poradenstvím pro klienty nebo přímým financováním. Vláda bude trvat řešení pro ukládání spotřebitelů energie.
Podle Svazu průmyslu a obchodu, a to bez státních dotací podle požadavků energetické účinnosti, náklady na 1 MW ročně by se zvýšila o 66%. Ceny pro koncové zákazníky zvýší na 10%.