Česká republika se přijala novou rezoluci o zvýšení mezd.


Vydáno: 13.09.2016

Od listopadu do 4% nárůstem platů zaměstnanců veřejného sektoru od ledna o 10% - od lékařů a sester.

Od listopadu je Česká republika 4% nárůst platů ve veřejném sektoru. Lékaři a sestry také dostat více - jen 10%, ale pouze od ledna. Vyhláška vláda schválila v úterý 12. září.
Zvyšování platů bude mít vliv na zaměstnance ministerstev a dalších státních institucí, Akademie věd České správy sociálního zabezpečení, zemědělské inspekce a další. S rozpočtem jako placených pracovníků muzeí, galerií, knihoven a některých divadel. Ministr práce Michaela Marxe připomněl, že rozhodnutí se vztahuje na všechny státní zaměstnance, jejichž pracovní poměr se řídí zákoníkem práce.
Na zvýšení platů pro úředníky, vláda bude mluvit zvlášť. Dříve se česká vláda rozhodla o zvýšení platů učitelů a nepedagogických pracovníků.
Loni veřejný sektor zaměstnán 422,445 lidí, což je o 5800 více než v předchozím roce. Průměrný stav zaměstnanců, v souladu s loňským rokem, dostane zaplaceno 26,892 korun. Průměrná měsíční mzda v České republice ve druhém čtvrtletí letošního roku činil 27,297 korunách.