Česká republika je proti zasílání imigrantů


Vydáno: 14.08.2018 | Aktualizace: 08.08.2018

Je už mnoho diskusí a debat, že česká populace kategoricky odmítá hostit ty, kteří dobrovolně opustili svou zemi a azyl v různých evropských státech. A pokud země jako Německo, Španělsko a Francie otevřou své hranice těmto lidem, Česká republika tuto otázku vznesla k všeobecné diskusi s lidmi a dokázala se shodnout na uzavření hranic pro většinu přistěhovalců. Je třeba se velmi snažit ujistit se, že v České republice existuje alespoň malá příležitost žít, ale ve většině případů sami lidé neustále bránit provádění takových politik a považují to za nespravedlivé vůči vlastní kultuře a celé jejich historii. Pokud se tedy v České republice podařilo získat povolení k pobytu, měla tato osoba příliš závažné důvody. V opačném případě vláda tyto žádosti ani nezajímá.

Česká republika a její vytrvalost

Před několika měsíci Evropský parlament znovu ohrožoval Českou republiku sankcemi, pokud nepřemýšlí o své politice vůči přistěhovalcům. Ale odpověď české vlády byla více než jednoznačná a byla motivována skutečností, že lidé v České republice jsou proti tomu, že na území své země žijí ve velkém počtu i jiné národy. A stejně jako celá vláda je protesty tohoto lidu, nemůže jít proti svým voličům. Evropský parlament neměl jinou možnost, než se opět omezit na varování. Samozřejmě, nemůžeme říci, že Česká republika nikomu neopustí v zemi, ale pro tento lid existují určité priority. A oni jsou v touze pracovat a prospívat celé republice a nesnaží se žít na sociálních výhodách, které jsou zaručeny každému nezaměstnanému. Mnoho let v České republice je nezaměstnanost na úrovni čtyř procent, což svědčí o usilovnosti tohoto lidu. Proto ti, kteří nebudou pracovat, se ani nepovažují za kandidáty na povolení k pobytu.