Česká exportní banka bude podporovat malé a střední podniky


Vydáno: 14.10.2016 | Aktualizace: 14.10.2016

Bank ČEB kdysi "Přinesl Low" svá aktiva v oblasti nemovitostí a nebude podporovat akvizice v zahraničí.

Práce Česká exportní banka (ČEB) je zaměřen na podporu vývozu malých a středních podniků, které nejsou zaměřeny a není omezen na určitý počet společností. Po setkání s dotčenými ministry ředitel ČEB a Exportní garanční a pojišťovací společnost Bohemia, se mnohé změnilo. Bank ČEB kdysi "Přinesl Low" svá aktiva v oblasti nemovitostí a nebude podporovat akvizice v zahraničí.
EGAP musel ztratit svůj 20% podíl ve společnosti ČEB. Distribuce bude konat mezi stávajícími akcionáři, zejména ministerstva financí, zemědělství, průmyslu a obchodu v zahraničí. Nicméně, podle Mládka, ministři budou muset diskutovat o tomto tématu, protože zatímco to není přesné říkat. Kromě toho se domnívá, že je třeba, aby odpolitizovat obě instituce.
V lednu 2015 zasáhla policie proti korupci v případě ČEB a EGAP, která žádá o evidenci podnikání od roku 2005 do roku 2011. Již v únoru, byl zadržen šest osob podezřelých z ČEB poskytování úvěrů na podporu projektů v Tunisku a Číně. Předpokládá se, že tyto úvěry utrpěl ztráty převyšující půl miliardy korun. Ministr Mládek řekl, že cílem této vlády je, aby se zabránilo opakování takových problémů.
ČEB současnost mají čtyři ministerstva a EGAP. Ministerstvo financí banky vlastní 41% akciových práv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - 24%, Ministerstvo zahraničních věcí 10% a 5% ve vlastnictví Ministerstva zemědělství. EGAP, vlastnil všechny stejné čtyři ministerstva, zbytek patří.