Česká exportní banka


Vydáno: 25.04.2016 | Aktualizace: 25.04.2016

Česká exportní banka, a.s., je specializovaná finanční instituce, která poskytuje finanční prostředky určené k vývozu zboží a služeb v České republice. Společnost přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a záruky v české a cizí měně; vydávat akreditivů; To nabízí služby zúčtování a vypořádání; transakcí s finančními nástroji v cizí měně; a poskytuje investiční služby. Česká exportní banka, a.s. To bylo založeno v roce 1995 a sídlí v Praze, Česká republika.
Vláda rozhoduje o budoucnosti stavu České exportní banky, která v minulosti byla ponechána bez hypotečním balíku 34 miliard korun. Kreditů za téměř 16 miliard je stále v podstatě nevratné. Státní podpora exportu a při pohledu na nový vzhled. Někteří tvrdili, že exportní odpovědnost společnost.
Závěr toxická bankovní úvěry vůči ostatním institucím, jak to bylo od konce 90. let úvěrů komerčních bank hroutí. Přitahují půjčky od CEB nabídla předchozí generální ředitel Jiří Klumpar, a to ho stál místo. Klumparův nástupce Karel Bureš, musel si pomoci. "Problémových úvěrů, banka musí restrukturalizovat, prodat, nebo požádat o dodatečnou ochranu. Tlačí ji, aby se s tím vyrovnat sama," říká jednoduše. Banka je v současné době ve výběrovém řízení hledá manažera, který bude zodpovědný za čištění. V čele tzv školení je také členem představenstva.
Vývozci odpovědnost?
K čištění ČEB bude zapojen i ve firmách zabývajících se sporných obchodních případů, vzrušená v bance. S dluhy formálně nemají nic společného - dlužníkům své zahraniční partnery, zákazníky. Vývozci však nedávno musel vzít určitou odpovědnost za splacení.
Vývozci jsou pochopitelně nadšeni plánu netestují. "Jsme připraveni sdílet odpovědnost, je-li splácení úvěru na rizika neplnění závazků z naší strany. Ale já nechápu, proč musí banka poskytnout vývozcům riziko spojené s politikou v určité oblasti." Oba Alta a PSJ má obchodní partnery mezi CSWS dlužníků, což je nabídka pro dodatečnou ochranu přímo dotýká.
Část špatných úvěrů, které banka nabízí k prodeji. Prodej bude také součástí pohledávek v Rusku, odkud pochází největší balík toxických úvěrů ČEB. Až do teď, je však také není možné. Například dluh spojený s dodávkou Alta Brno pro ruskou Uralvagonzavod, musí si zakoupit balíček Kremlem kontrolovaný Gazprombank, který se objevil v seznamu ruských společností, evropské sankce hit.
Profesionálové říkají, že problém transakce jsou pod kontrolou nové dozorčí rady. "Staré případy věnovat zvláštní pozornost každému zasedání dozorčí rady vypořádat se s nimi," říká. Státní banka podle něj se nadále zhoršuje, dodatečné půjčky spadají do kategorie škody údajně ohrožena. Kromě toho bude banka lépe chránit nové obchodní rizika.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je v současné době hledá nového modelu státní podpory exportu, který bude opakovat chyby z minulých let jsou vyloučeny. Hra také trpí významné změny ve fungování ČEB a jeho státní pojišťovny EGAP. Ministerstvo průmyslu původně navrhla ČEB fúzi s state-Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v jedné finanční instituce. Ale plán selhal. ČMZRB stát jednou z¬bank, který projde evropských fondů.
"Kombinace ČEB a ČMZRB nebude fungovat. To by vytvořit zcela nové státní univerzální banku, která by byla velmi drahá," říká jednoduše. Těžko teď a plánuje sjednotit ČEB a EGAP, v jedné agentury. To nebude podléhat dohledu České národní banky (ČNB) - a nemyslí, že ministerstvo financí, jak bychom chtěli, alespoň ne teď, kdy banka se potýká s jejich toxických aktiv. V budoucnu, ale tento model nevylučuje výhody. Průmysl a ministerstvo financí mají až do října předložit společný návrh na budoucí strategii vlády na podporu exportu, který popisuje všechny možné varianty a jejich klady a zápory.
V každém případě, že vláda chce využít nových finančních nástrojů a postupů, větší podíl komerčních bank poskytovat vývozní úvěry. A stát by se měl CEB - jak to slibuje, že po celá léta - konečně začít na podporu většího počtu malých a středních projektů společnosti.