Česká centrální banka přestala sledovat poboček zahraničních bank


Vydáno: 13.12.2016

Česká národní banka od roku 2015 již ovládat poboček zahraničních bank v České republice. Tím se zapojit místní úřady v zemích, kde se nacházejí jejich sídlo.
Česká národní banka přestane ovládat ministerstva zahraničních bank v České republice od roku 2015. Přihlásit se k tomu, že zahraniční dceřiné společnosti mohly plnit své sliby zákazníkům orgány jsou ze zemí, kde centrálami podniků. Taková rezoluce byly příslušné směrnice Evropské unie, která byla schválena vládou.

Nicméně Česká centrální banka udrží své právo požadovat na bankovních poboček ze zemí EU pravidelně poskytovat informace o své činnosti a podniknout kroky na ochranu finanční stability České republiky ve výjimečných situacích. Také národní banka bude pokračovat ve sledování bankovních poboček EU na svém místě.

Podle nejnovějších centrální banky na konci září v České republice, bylo 45 bank. 22 z nich - pobočky zahraničních bank.