Češi stále u karet i účtů podceňují ochranu hesel a PIN


Vydáno: 20.03.2017

Poznamenat si PIN do blízkosti platební karty či do mobilního telefonu je krátkozraké a může dotyčného přijít draho. Mnoho Čechů to ale ještě pořád často dělá, upozorňuje finanční arbitr ČR František Klufa. Změnit by se proto podle něj mělo nejen chování spotřebitelů, ale i bank.

Čeští spotřebitelé si stále neuvědomují potřebu a nutnost uchovávat přístupová hesla ke svým účtůma kartám v tajnosti. Finanční gramotnost uživatelů karet je v České republice pořád na velmi nízké úrovni, a to jak z hlediska ochrany samotných karet, tak i jejich bezpečnostních prvků, zejména takzvaného PIN kódu. Tvrdí to ve své nejnovější Studii o podvodech v oblasti bezhotovostních plateb v ČR tuzemský finanční arbitr František Klufa. K němu se mohou odvolat poškození klienti bank a finančních institucí.
Největší množství podvodů v oblasti bezhotovostních plateb se podle Klufy týká právě neoprávněného použití platebních karet. Často k tomu ale napomohou svou neopatrností a podceňovánímbezpečnostních pravidel při užívání karetsami jejich držitelé. Většina případů, které arbitrv posledních letech řešil, spadala právě do této oblasti. Různých typů debetních či kreditních karetod bankovních i nebankovních společností je přitom mezi Čechy už podle studie více než deset milionů a počet plateb platebními kartami českých vydavatelů i jejich finanční objem se za pět let zdvojnásobil.

„Češi si běžně poznamenávají PIN na papírky, které si ukládají společně s kartou do peněženky. Zaznamenávají si PIN do mobilních telefonů, které jsou uloženy spolu s platební kartou v kabelce nebo tašce. A dokonce někteří si PIN píší i přímo na platební kartu,“ upozorňuje Klufa a dodává: „V takových případech pak při krádeži tašky, peněženky či platební karty zloděj nemá žádný problém s volným přístupem k finančním prostředkům, uloženým na účtu okradeného klienta banky.“ Své karty a přístupy k účtům by přitom měli jejich majitelé maximálně chránit(viz BOX), protože znalosti osob páchajících finanční kriminalitu jsou zpravidla na vyšší úrovni než u většiny spotřebitelů.

Na základě nových metod zločinců byl upraven i trestní zákoník (pokrývá i nové trestné činy typu neoprávněné držení platební karty apod.) a byl přijat i zákon proti praní špinavých peněz. Podle finančního arbitra je situace v Česku v oblasti finančních podvodů díky postupující globalizaci obdobná jako v ostatních státech Evropské unie.

Stále více Čechů už nicméně dnes běžně kartou platíza služby i zboží a méně ji využívá jen k výběru z bankomatu. Což lze za posledních několik let chápat jako významný posun ve způsobu nakládání Čechů s kartami. Vývoj poměru plateb a výběrů se totiž dá podle expertů také považovat za charakteristiku vyspělosti chování držitelů karet. Pro země, ve kterých je již dlouhá tradice platebních karet, je typické, že převažují platby nad výběry z bankomatů, zatímco tam, kde existují karty jen krátce, tomu je naopak. „ V prvních letech platebních karet v ČR převažovaly výběry nad platbami až desetinásobně, hodnota tohoto poměru se ale už postupně vyrovnává, u počtu transakcí rychleji než u finančního objemu,“ říká ve své studii Klufa.

Změnachování tuzemských spotřebitelů (držitelů karet) souvisí jednak s větším rozšířením počtu obchodníků, u nichž je možné platit kartou. Takových obchodních míst je v Česku v současnosti zhruba 55 tisíc. Dalším důvodem, proč lidé omezují výběry z bankomatů a více s kartami platí je i reakce na podmínky bankovních domů. Ty si totiž mnohdy účtují vysoké poplatky za výběry z cizích bankomatů případně i za větší množství výběrů z vlastních bankomatů. Spotřebitelé se tak podle finančního arbitrazačali v hojné míře chovat ekonomicky a vybírají si peníze z bankomatů už jen tak, jak je to pro ně nejvýhodnější.