Češi byli nejúspornější na spotřebu elektrické energie v EU.


Vydáno: 15.08.2016

Češi více než jiní v Evropě ušetřit elektřinu. Spotřebiče v českých domácnostech spotřebovávají nejméně elektrické energie ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Přes spotřeby elektřiny nejen mezi Švédy zaměřená na životní prostředí, ale také v méně bohatých Rumunů.
Podle zprávy Evropské komise o úsporách energie a spotřeba od roku 2000 do roku 2014, české domácnosti méně než ostatní světla k ničemu svazku s využitím menších spotřebičů s vysokou spotřebou elektrické energie obecně - jsou více obávají, že zařízení nepracují zadarmo.
Česká rodina v průměru spotřebuje 1398 kVt⋅ch, přinejmenším v Evropské unii. Při výpočtu nákladů neberou v úvahu energie pro vytápění, klimatizační a topné vody. Švédové, například, vyžaduje 4 krát více elektrické energie, protože jsou čtvrtým na seznamu pozdě. To by mohlo vysvětlit polární noc, ale ve Finsku spotřebuje dvakrát méně energie než ve Švédsku.
Z hlediska úspory energie na vytápění Češi stále zaostávají, ale v posledních několika letech významně zlepšily postavení. Kromě toho, topení - životní nutností, a používání zařízení lze ovládat.
Jedním z důvodů, proč Češi spotřebovávají méně energie a lze označit za malý počet spotřebičů v domě a menší počet členů domácnosti ve srovnání s ostatními zeměmi.