Češi a úvěry? Téměř katastrofa


Vydáno: 04.04.2017

Ideální půjčka by podle Čechů měla být hlavně transparentní. V praxi se ale Češi při výběru úvěru řídí především tím, jak moc je úvěr výhodný. I proto třetina Čechů připouští, že už někdy v minulosti řešila problém s úvěrem. 40 % z nich na svoji neznalost finančně doplatilo, pro 30 % to byla hlavně psychicky vyčerpávající situace. Tyto závěry přinesl čerstvý průzkum společnosti Cofidis, poskytovatele transparentních spotřebitelských úvěrů. Průzkum proběhl na vzorku 500 respondentů.
Z čerstvého průzkumu vyplynulo, že 55 % Čechů si myslí, že půjčka má být hlavně transparentní, pro 40 % je důležitá hlavně výhodnost půjčky. „Pokud si více jak polovina Čechů myslí, že úvěr by měl být hlavně transparentní, je to špatná zpráva pro splátkové společnosti, které využívají různých chytáků a skrytých poplatků," říká Thomas Kudela, obchodní a marketingový ředitel společnosti Cofidis, a pokračuje: „Spousta žadatelů už se také spálila, takže předpokládám, že tlak na větší transparentnost a srozumitelné podmínky ze strany žadatelů o úvěry bude čím dál větší."

Přestože poměrně velká skupina Čechů věří, že půjčka by měla být hlavně transparentní, při jejím výběru se nakonec rozhodnou podle toho, jak je půjčka výhodná. Anebo spíše podle toho, jak výhodně vypadá. Tento rozpor mezi tím, co si Češi myslí a co nakonec udělají, vysvětluje i to, že třetina z nich už měla s úvěrem nějaký problém. 40 % z těch, kteří měli někdy problém s úvěrem, dokonce přišlo k nějaké finanční újmě. 30 % sice nepřišlo k finanční újmě, ale udává, že doba během řešení problému pro ně byla psychicky velmi vyčerpávající. 20 % Čechů vyklouzlo z problému bez finanční nebo psychické újmy.

„Pokud je v sázce bydlení či jiná komodita, která zcela zásadně určuje kvalitu našeho života, je jasné, že jakýkoliv problém úvěrem s sebou nese obrovskou psychickou zátěž. Proto je vždy lepší studování podmínek nebo poradě s někým zkušeným věnovat o něco více času, než je obvyklých 5 minut," dodává Thomas Kudela z Cofidisu.

Z minulého průzkumu společnosti Cofidis totiž vyplynulo, že třetina zájemců o úvěr studuje obchodní podmínky před podpisem smlouvy maximálně 5 minut, 30 % žadatelů o úvěr jim věnuje hodinu a pouze necelá desetina Čechů nečte obchodní podmínky před podpisem úvěrové smlouvy vůbec. Nejlehkovážnější jsou před podpisem lidé v produktivním věku a lidé se základním vzděláním.