Boj proti finanční negramotnosti začíná ve škole


Vydáno: 20.06.2018

V poslední době se na území České republiky sociální průzkum probíhal, jehož hlavním úkolem bylo zjistit, zda sami finančně gramotný národ Češi říkají. Více než 90% účastníků odpovědělo kladně na analýzu a řekl, že mohou spravovat své vlastní finance a jsou znalí osoby na téma financí.

Nicméně, jak tvrdí finanční analytici, kteří studují situaci v zemi, v praxi to vůbec není. Mnoho obyvatel České republiky, bez ohledu na jejich věk, dělá závažné chyby, které vedou k jejich osobnímu bankrotu. Nejzřetelněji zdá, že tento jev u mladé populace, což je nejvyšší po promoci nemohou najít práci a chtějí, aby se stal podnikatelem. Vezmou si půjčky, investují veškeré kapitálové prostředky, aby rozvíjeli své podnikání, vyhořívali a pak se vyhlásili za bankrot. Podle zástupců analýzy tato situace nemá jediný charakter, nýbrž hmotnost. V současné době existuje velké množství případů, kdy žádá o finanční nesolventnost osoby ve věku od 25 do 30 let.

Tato nepříznivá situace je způsobena skutečností, že mnoho moderních lidí nemá schopnosti racionálního vynakládání vlastních prostředků a řízení financí. Nedostatek plánování a neschopnost vytvářet rezervy vyprovokovat začínající podnikatelé opakovaně vzít si půjčku, nemohou jim zaplatit.

Pokud jde o starší osoby, je zde také velmi pozitivní situace. Oni také trpí nedostatkem finanční gramotnosti. Mnoho důchodců, kteří nemají dovednosti hospodárné vynaložení svých finančních prostředků a finanční plánování, jsou často nuceni žít v chudobě.

S cílem odstranit nepříznivé situaci a učit finanční gramotnost společnost, se vláda rozhodla přistoupit k problému a začít, aby vypracovala studii pracovat s velmi mladou generaci. Na základní škole byl představen nový předmět, který by měl děti naučit využívat své finance, plánovat nákupy a ekonomicky přistupovat k výdajům. Děti by si měly být vědomy hodnoty peněz, jak těžké je získat a udržet je ve vlastním kapitálu.

Projektoví vedoucí představitelé věří, že pouze tímto způsobem je možné dospět k informovanému generaci, která má finanční gramotnost. Získání základů ze školní lavice může člověk v budoucnu zachránit před bankrotem a chudobou.