Banka úvěr na otevřeném účtu: co je to?


Vydáno: 21.11.2016

Zásluhu na bankovní účty používané především podniky a soukromými subjekty platit za zboží a služby a výstižně se týká komerčních úvěrů. Jednotlivci se účastní v tomto případě dohody se nepřijímá. Bank je prostředníkem, jsou strany transakce - kupující a prodávající. Navzdory příznivému straně této smlouvy, mnoho firem působících na ruském trhu nejsou ani vědomi existence takové možnosti.

Credit otevřít bankovní účet vedený v poměrně jednoduchém obvodu. Původně dodavatelem dodáno kupujícímu potřebné zboží nebo produkovat službu, pak banka nabízí úvěr na kupujícího a dodavatel zaplatí dlužnou částku. Pak kupující zaplatí u banky v souladu s předem určeným úvěrových podmínek. Je pozoruhodné, že provádění takové dohody mezi kupujícím a věřitele nepodepsalo žádné dokumenty, které vyžadují, aby dlužník splatit svůj dluh.

Tento druh půjček je velmi výhodné, protože nevyžaduje registraci úvěrové smlouvy ručení, zajištění a plnění pojistné smlouvy. Kromě toho banka předem stanovených výši úvěru a podmínky, za kterých je úvěr poskytnut.

Všimněte si, že tyto dohody umožňují bance pouze se spolehlivými a osvědčenými dlužníků. Není to jako bankovnictví a úvěrových produktů vydaný jako založen pouze na důvěře. Jinými slovy, banka výhradně pro dobrý přístup ke svým zákazníkům a od jejího dobrého jména jsou ochotni být garantem závazků jedné strany na druhou.

A za bankovní úvěr a za organizaci otevřít bankovní účet, je považován za jednoduchý a spolehlivý způsob financování. Velmi často tyto operace jsou prováděny v mezinárodním obchodě. Tak, jak kupující a dodavatel výrazně ušetřit čas, který je v jiném provedení se vynaložené na uzavření smlouvy o úvěru, do sbírky listin a dalších formalit.

Banka, samozřejmě, je zde riziko, že bude úvěr výchozí a reklamujte ho od dlužníka je obtížný úkol, protože smlouva není podepsána a papír na toto téma není zpracován. To je důvod, proč banky dávají přednost práci se spolehlivými organizacemi. Je pozoruhodné, že téměř všechny závazky převzaté kupujícím, provedený právě včas av plné výši, takže možnost úvěru na otevřený účet prosazuje v mezinárodním měřítku.