Bank of China


Bank of China31.srpna Bank of China v pondělí uvedl, že pobočka bude otevřena v České republice, všímat úsilí obou zemí na podporu obchodních vazeb.
Čtvrtý největší obchodní bankou v Číně už má pobočky v Polsku a Maďarsku, jakož i plány pro obchodní růst v regionu, řekl Wenbo Hou, vedoucí pobočky týmu v Praze.
"Vzhledem k tomu, CEE (střední a východní Evropa) mají velký ekonomický potenciál ... budeme investovat více do těchto zemí," řekl novinářům Wenbo Hou, vedoucí přípravné skupiny.
Čínské úřady se snaží zvrátit hospodářský propad, který nervózní domácí politiky i zahraniční investory a vedený prudkým poklesem světových finančních trzích.
Český prezident Miloš Zeman důrazně podporuje větší hospodářskou spolupráci s Čínou. On cestoval do Číny loni a bude tam vrátit příští týden, protože většina nadřízeného zástupcem oslav konce druhé světové války. Úvěrová linka odkazuje na indexu kontrolních rezerv ke krátkodobému podnikatelských úvěrů byla přezkoumána a určí Bank of China pro zákazníky. Dokud kreditní zůstatek nepřekročí odpovídající obchodní rozsah, indikátor korporátního bankovnictví oddělení Čínské banky nemohou rychle poskytnout krátkodobý úvěr pro zákazníky, bez ohledu na to, kolik je dána kumulativní hodnoty nebo kolikrát danou vzdálenost. To znamená, že podniky mohou využít výhodné krátkodobé bankovní úvěrové linky.
Výše uvedený krátkodobý úvěr podnikání zahrnuje úvěry, akreditivy, písemné záruky a směnek po dobu jednoho roku (včetně jednoho roku), z nichž nabídka záruka, záruka výkonu, pokročilé platební záruka, záruka zaplacení cla a mořské záruky může trvat déle jeden rok.
Jakékoli samostatný podnik právnická osoba může požádat Bank of China pro řízení a provozování své činnosti ve formě krátkodobé úvěrové linky. Pro klienty, jako jsou vládní agentury a veřejnými orgány, které nejsou právnickými osobami, jakož i ekonomických organizací bez právního statusu (například dceřiných společností), které jsou podřízeny právnické osoby, management nemůže být provedeno pomocí úvěrové linky,
Kvalifikace pro aplikace (musí být poskytnuty dokumenty):
licence 1.Business žadatele;
2.Permit u úvěrů;
3.Enterprise finanční výkazy a další dokumenty jsou dány Bank of China.
aplikační postupy:
1.A Písemná žádost musí být podána žadatelem;
2.Internal vyšetření a ratifikace Bank of China;
3.A úvěrový rámec musí být podepsán žadatelem a Číně a mezi bankou, v souladu se zvláštními podmínkami;
4.Operation zejména úvěrové biznesa.oyny v Asii. (Reporting Robert Mueller, editace John StoneStreet)