Analýza Moneymag: Jak se vyplatí státní dluhopisy?


Vydáno: 28.04.2017

Ministerstvo po dlouhém vyčkávání konečně rozbíhá projekt státních dluhopisů. Vyplatí se vám?

Jak jsme informovali již dříve, ministr financí uvolnil informace o tom, jak budou konstrovány státní dluhopisy dostupné přímo občanům. Podívejme se na ně a srovnejme je s jinými finančními produkty.

Nejprve vysvětleme, co to vlastně dluhopis je. Jde o jeden ze základních finančních instrumentů, cenný papír, který osvědčuje dluh jedné strany vůči straně druhé. Můžeme jej považovat za závazek splatit v daný čas půjčené peníze a to včetně úroků. Mohou je vydávat státy, které tak financují své deficity, ale také firmy, které tak získávají finance pro své investice. Oproti vkladům nejsou prostředky uložené v dluhopisech nikterak pojištěné a při hypotetickém státním krachu by tak mohly být znehodnoceny. Obecně jsou však státní dluhopisy brány za téměř bezrizikové, pravděpodobnost státních krachů je poměrně nízká, ačkoliv v poslední době se některé ze států do značných problémů dostaly.

Jednoletý dluhopis nepřekonává spořicí účty

Nejprve se podívejme na jednoletý dluhopis. Bude konstruován jako diskontovaný, což znamená, že jeho cena při nákupu bude nižší než hodnota vyplacená v době splatnosti. Výnos je stanoven na dvě procenta ročně a bude daněn srážkovou daní 15 %. Prakticky to tedy znamená, že z každé uložené tisícikoruny je možné získat 17 korun ročně po zdanění.

Roční výnos 2 % není u financí vázaných na dobu jednoho roku mimořádný. Jako nejvýhodnější by se v současné době jevilo uložení prostředků na termínovaný účet Zuno Bank, která na půlročním vkladu nabízí zhodnocení 3,5 %. Potíž je, že za půl roku bude pravděpodobně úrok poloviční, stále by však úročení vyšlo o něco výhodněji. Termínované vklady celkově nabízejí spíše nižší úročení než 2 %.

Paradoxně lépe jsou na tom však spořící účty, které jsme srovnávali nedávno. Při využití nejvýnosnějšího účtu, který dle našeho průzkumu nabízí Metropolitní družstvo MSD, je možné získat z uložené tisícovky 23,8 koruny. Oproti státním dluhopisům, které budou k dispozici na stovkách poboček tří největších bank je zde problém s dostupností. Lépe však vycházejí také spořící účty od Zuno bank (při využití daňového triku), Wüstenrott a Axa Bank. Všechny prostředky jsou také kdykoliv k dispozici a pojištěné. Na druhou stranu, úroky se mohou měnit, byť současný trend je spíše vzestupný, z hlediska střadatele tedy pozitivní.

Pětiletý dluhopis je o něco výhodnější

Druhou možnost, kterou ministerstvo financí nabídne, je pětiletý dluhopis. Bude sestavován ve dvou variantách, buď jako kuponový, kdy jsou úroky okamžitě splatné, nebo jako reinvestiční, kdy budou úroky připsány jako nové dluhopisy a dále se zhodnocovat.

Při reinvestovaných úrocích jsou výnosy z pozdějších úročení vyšší, nicméně přímé srovnání by bylo značně zjednodušené, finance vybrané z kuponového typu je totiž možné užívat a zhodnocovat jinde - a třeba i lépe.

Suma sumárum, celkové průměrné úročení se lehce přehoupne přes tři procenta před zdaněním. Takto vysoké úročení žádný spořicí účet nenabídne, nicméně pokud srovnáme termínované účty, nalezneme zde i lépe úročené alternativy. Například u spořitelního družstva Akcenta je možné zhodnocovat tisícikorunu po době pěti let úrokem 4,2 % p.a.

Druhý peněžní ústav, který nabídne lepší zhodnocení, je spořitelní družstvo Peněžní dům. Nabízí zhodnocení 3,4 % ročně.

Dobré zhodnocení nabízí také již dříve zmíněné Metropolitní úvěrové družstvo. To nenabízí pětiletý vklad, nicméně dvouletý je úročen příznivou sazbou 3,9 %.

Celkově však ve srovnání s trhem termínovaných vkladů není zhodnocení špatné. Problém je zde v časové hodnotě peněz. Vzhledem k tomu, že hodnota peněz v čase klesá, je postupně zvyšující se úrok o něco méně výhodný než úrok konstantní. Jednoduše řečeno, výhodnější je získat tytéž peníze dnes než za pět let.

Zhodnocení

Mají státní dluhopisy své kouzlo? Nepochybně ano. Jejich velkou výhodou je, že je budou distribuovat tři největší banky, takže dostupnost je tím zajištěna. Oproti menším bankám a spořitelním družstvům sice může být úročení horší, nicméně ve srovnání s úročením vkladů u zmíněných třech velkých bank je výnosnost dluhopisů dobrá. A to může být rozhodující argument pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu odmítají používat internet, který je pro menší ústavy mimo velká města jediným kanálem.

Oproti vkladům v bankách a spořitelních družstvech nejsou peníze vložené do dluhopisů nijak pojištěny. Ovšem vzhledem k tomu, že pojištění vkladů je garantováno státem, nelze očekávat, že by v případě státního bankrotu příliš fungovalo.

Emisi státních dluhopisů je nutné brát jako vítané zpestření trhu. Jejich úročení není nikterak vybočující z řady jiných finančních produktů, přesto není špatné. Za zvážení jistě stojí.

 

Zdroj: https://moneymag.cz/pujcky-sporeni/500-analyza-moneymag-jak-se-vyplati-statni-dluhopisy