Žádáte o úvěr? Podívejte se, co všechno si o vás banky zjistí


Vydáno: 04.04.2017

Žádáte o spotřebitelský úvěr, nebo o hypotéku na pořízení vlastního bydlení? V tom případě se připravte na důkladné prověření. Banka i úvěrová společnost si vás proklepnou ze všech stran. Alfou a omegou získání půjčky je to, abyste měli dobrou úvěrovou a platební historii. Jinými slovy, zda nejste vedeni v registru dlužníků.

„Zákon o spotřebitelském úvěru přikazuje poskytovatelům prověřit spotřebitelovu schopnost úvěr splácet. Banky i nebankovní společnosti si k posuzování vytvářejí společné systémy, kde zaznamenávají například naší platební morálku. Smí tak činit ovšem jen se souhlasem klientů," uvedl Miloš Borovička z dTestu.

Pokud má žadatel problém se získáním úvěru, může být na vině jeho špatná úvěrová historie. „Negativní záznamy uchovává většina registrů tři až čtyři roky, neúspěšné žádosti o úvěr pak půl roku až rok. Hlavní registry umožňují za poplatek získat výpis, ze kterého lze ověřit své závazky, a v případě nesrovnalostí se domáhat opravy," vysvětluje Borovička.

Opatřovat si výpis z registrů v souvislosti s žádostí o úvěr je ovšem zbytečné, protože společnosti do nich mají se souhlasem žadatele přístup. Proto časopis dTest varuje před systémem CERD - Centrální registr dlužníků.

„CERD nabízí registraci ‚zdarma'. Současně ovšem požaduje poplatek za ověření adresy, bez něhož nelze jeho služby využívat. Deaktivace účtu pak stojí podle ceníku 500 korun. Pokud je zákazník nezaplatí, CERD jej může zařadit do databáze dlužníků," uvedl Borovička. Navíc potvrzení o bezdlužnosti ze systému CERD nebude řadu institucí vůbec zajímat, neboť využívají informace z oficiálních registrů.

Jaké registry existují? Podívejte se na přehled těch nejznámějších

SOLUS

Pod zkratkou se skrývá název zájmového sdružení právnických osob Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Jeho členské organizace, kterých je v současné době 42, shromažďují a mezi sebou sdílejí informace zejména o platební morálce svých klientů.

Systém provozuje dvě databáze. Registr fyzických osob, který je takzvanou negativní databází, protože shromažďuje informace o těch klientech, kteří mají problém plnit své smluvní závazky nebo se dostali do problému se splácením u některého člena SOLUS. Proti tomu tzv. Pozitivní registr eviduje informace, které vypovídají o řádném plnění smluv a závazků, je tedy pozitivní databází a členům SOLUS umožňuje snáze vyhodnocovat, zda je pro ně klient rizikový nebo ne. Sdílení informace z pozitivního registru může pomoci poznat kladné stránky nového klienta.

Písemný výpis z registrů je možné získat na dobírku za cenu 218 korun. SOLUS nabízí i SMS výpis, ale k jeho zaslání je třeba nechat si vygenerovat unikátní kód, jehož zaslání stojí 98 Kč. SMS výpis pak stojí 99 Kč. Žádost o výpis a unikátní kód musí být na předepsané žádosti s úředně ověřeným podpisem. Podrobné informace jsou na www.solus.cz.

CRIF - Czech Credit Bureau

Akciová společnost, která organizuje dva velké registry pro posuzování klientů.

Bankovní registr klientských informací

Je zabezpečenou databází, kterou provozuje soukromá společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Nachází se v něm každá fyzická osoba, která má se členskou organizací uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo ji v minulosti měla, či o úvěr žádá. V registru jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce. Evidují se tedy hypotéky, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty či povolené debety a také v jaké fázi se smluvní vztah nebo žádost nachází. Pokud některá ze členských společností odmítne dát svému klientovi úvěr, i tato informace v registru zůstane viditelná ostatním.

Nebankovní registr klientských informací

Registr provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau a na rozdíl od bankovního registru obsahuje také údaje o osobách právnických. Rámec informací je stejný jako v Bankovním registru a oba registry si navzájem vyměňují informace.

O výpis z obou výše uvedených registrů lze žádat buď osobně v sídle organizací, nebo poštou. Jedná se o dva výpisy a o každý je třeba žádat zvlášť. Žádost nevyžaduje ověřený podpis, pokud žadatelem není cizinec. Výpisy stojí 100 korun každý, a pokud jej chcete expresně, tedy na počkání, pak zaplatíte dvojnásobek, tedy 200 korun. Nevyzvednete-li si jej osobně, obě společnosti jej zašlou za cenu poštovného. Podrobné informace jsou na www.cbcb.cz a www.cncb.cz.

Centrální registr úvěrů

Tento registr provozuje Česká národní banka. Soustřeďuje úvěrové informace o podnikatelích a právnických osobách a umožňuje výměnu těchto informací mezi všemi bankami a pobočkami zahraničních bank působící na území České republiky. Spotřebitele, jejich úvěry, hypotéky či ručení registr neeviduje. Údaje jsou aktualizovány s měsíční periodou a jsou archivovány po dobu deseti let. Registr obsahuje jak pozitivní, tak negativní údaje o úvěrových závazcích a platební morálce a slouží k posouzení úvěrového rizika. Výpis ČNB vyhotoví do 30 dnů za poplatek 400 korun.