Zprávy


V Praze zahájily elektronické recepty na nákup léků v lékárně

26.02.2018 г. Ve všem civilizovaném světě se byrokratická marnost v každé oblasti moderního života dostává do neexistence. Dnes si každý může navštívit virtuální obchod, zaplatit za služby pomocí elektronických peněz, rezervovat jízdenku na dopravu nebo kulturní a zábavní zařízení prostřednictvím moderních digitálních aplikací a mnohem více. Prakticky neexistuje žádná oblast, v níž by inovativní technologie nebyly zcela nebo částečně přítomny. V mnoha zemích světa fungují elektronické předpisy na nákup léků v lékárnách již nějakou dobu úspěšně

Více než sto tisíc nepovolených budov v Brně podléhá zničení

23.02.2018 г. Nedávno v Brně vznikl speciální fond, který musí zaregistrovat budovy a stavby, které mají být zničeny. Jedná se o tzv. Černé budovy a stavby, které byly postaveny bez povolení, bez doprovodných povolení a bez dodržování technických předpisů

Více než tři miliony korun na zlepšení podmínek v hospicích v Brně

23.02.2018 г. Orgány města Brna dospěl k závěru, že je potřeba opatření ke zlepšení životních podmínek nevyléčitelně nemocné a starší lidi v hospicích města. Pro tyto účely bylo z rozpočtu města přiděleno přibližně 3 miliony korun. Finanční prostředky musí být použity na nákup nového vybavení, školení zdravotnických pracovníků zapojených do péče o lidi, kteří umírají

Jak získat nebankovní úvěr podnikateli v České republice

22.02.2018 г. Nedostatek finančních zdrojů je okolností, která může vzniknout v životě jakékoli osoby, bez ohledu na osobní ukazatele. Rovněž tato okolnost a druh činnosti potenciálního dlužníka neovlivní. A pokud je dnes zavedený mýtus, že půjčování je osud lidí, kteří nemají stabilní příjem, můžete okamžitě poznamenat, že tomu tak není

Jak získat cizinci v České republice nebankovní půjčku

22.02.2018 г. Příležitost získat dodatečné finanční prostředky je někdy velmi užitečná, když hledání možností by mělo být věnováno času, což není. Proto, pokud je služba, která dává uživatelům možnost co nejdříve využívat určité množství finančních prostředků - to je stálý program, který bude určitě využít. Kromě toho, když je úvěr poskytován na nejatraktivnější, absolutně bezpečné a transparentní podmínky pro klienty. Pravidelně může každá osoba čelit určitým obtížím a přinutit ji, aby šel hledat investiční struktury

Jak získat půjčku bez dokladu o příjmech 50 000 v Praze

21.02.2018 г. Kdokoli, bez ohledu na jeho věkovou skupinu, úroveň měsíčních příjmů a činností není vyloučen z finančních potíží. Problémy této povahy se nejčastěji objevují najednou a nucují je vymýšlet možnosti, které poskytují potřebný limit. Prvním může být myšlenka, že další příbuzné či kolegy by se měli zeptat na další materiálové zdroje, ale nikdo nebude chtít ohrozit ztrátu pozitivního vztahu. Skutečnost, že finanční závazky zničí přátelství, je fakt, a snad lidé, o kterých se rozhodnete požádat o pomoc, nemají částku, kterou potřebujete

Jak získat cizí půjčku v České republice

21.02.2018 г. Často je oprávněn požádat o půjčku jen obyvatel daného státu. Toto kritérium bylo nedávno v tradičních bankovních strukturách povinné a neměnitelné. Dnes však organizace mikrofinancování vstupují do nové úrovně služeb zákazníkům. Proto jsou zrušeny mnohé požadavky, čímž se rozšíří přístup ke službě ke zvýšení počtu uživatelů

Jazyková reforma v největší univerzitě v zemi

20.02.2018 г. Rektor jedné z předních univerzit v České republice, který je v Pardubice, věří, že by se studenti měli učit a mluvit pouze v angličtině. Dnes je tato instituce považována za dvojjazyčnou a zde převládají dva jazyky - čeština a angličtina

Ve městě Pardubice bude pro lidi ze sedmdesáti let bezplatné cestování

20.02.2018 г. K dnešnímu dni mají lidé v důchodovém věku, kteří žijí ve městě Pardubice za účelem využití veřejné dopravy, jediný vstupenku, jehož cena je pouze 430 korun. Začátkem uplynulého měsíce městské úřady dospěly k závěru, že pro obyvatelstvo, které překročilo určitou věkovou bariéru, je nezbytné vytvořit zcela volný pohyb

Volání opustit palmový olej v Českých Budějovicích

17.02.2018 г. První den února v České republice je považován za den odmítnutí konzumovat palmový olej. Podle údajů z 1. února je Mezinárodní den tabu stanoven pro konzumaci oleje extrahovaného z palmy

Rekordní příspěvek činnosti města České Budějovice ke státní pokladně

17.02.2018 г. Podle výsledků každoročních výpočtů zisku ve státním rozpočtu České republiky bylo známo, že jižní celní úsek jižního města České Budějovice zvýšil státní pokladnu o více než čtyři miliardy korun oproti předchozímu roku. Podle odborníků je to záznamový ukazatel a pokud jej srovnáme se způsobem, jaký byl v předchozích letech, částka se několikrát zvýšila. Poslední rok se stal neuvěřitelně pozitivním a úspěšným pro provoz kontrolního stanoviště rychlá půjčka v České Budějovice. Je to způsobeno několika hlavními faktory, ale především to

Město Liberec se vrátilo k fungování Rady architektů

16.02.2018 г. Před více než čtyřmi lety byla práce Rady architektů pozastavena, jelikož orgány města rozhodly, že nepotřebuje fungování této organizace. Nyní se však rozhodl pokračovat v práci Rady architektů a okamžikem, kdy město provádí přípravné činnosti s cílem vrátit se k plnému struktury činností. Již byl přijat tým specialistů, který bude pracovat ve prospěch města v rámci Rady

Ve městě Liberec byl otevřen nový park

16.02.2018 г. Skupina dobrovolníků nedávno dokončil projekt na vytvoření nové parkové části parku v Liberci. Po mnoho let, tato oblast je využívána měšťané jsou prostory pro pikniky a grilování, ale neměla mít všechno, a případné úpravy, které je tam odpočinout. Z tohoto důvodu skupina mladých aktivistů dát do pořádku pozemek, a položila ji na multifunkční hodnotu a nyní si můžete odpočinout pohodlně pořádat setkání, uspořádat grilování, jízda na kole, chodit s dětmi a tak dále. Park byl vyčištěn a vybaven

Žáci ze školy v Plzni se zúčastní soutěže v Číně

15.02.2018 г. Žáci jedné z vyšších škol v Plzni plánují výlet do Číny, aby poskytli svůj rozvoj na mezinárodní soutěži inovativních technologií. Vytvořili robot hmyzu, který by měl být přibližně použit v mnoha oblastech moderního člověka. Zpočátku se předpokládalo, že tento mechanismus bude použit v zemědělství, takže brouka byla prototypem vynálezu. Vývoj počítačového hmyzu byl prováděn více než pět let. Aktualizovaná verze robota je nyní prezentována a vývojáři navrhují, aby se začali používat ve studiu vesmíru, lékařské vědy a národní armády

Rekonstrukce železniční pobočky u města Plzně

15.02.2018 г. Stav železniční tratě v České republice byl nedávno modernizován. Autorizované orgány státu pravidelně provádějí opatření k ověření a hodnocení stavu železnic a městské úřady neustále přidělují dostatečné finanční prostředky na obnovu plátna