Zprávy


Zaznamenejte počet hostů v českých hotelích

20.07.2018 г. Zaznamenejte počet hostů v českých hotelích Rekordní počet cizinců byl zaregistrován v hotelech na území České republiky pro první měsíc léta. Hotely na různých úrovních, jakož i jiných místech, které hostí turisté si všimli, že letos v létě - je to opravdu smyslný období, ve kterém je umístěn velký počet návštěvníků, přichází pro účely cestovního ruchu ve státě . údaje statistický úřad, který analyzuje situaci českých hotelů a životní podmínky v nich potvrdil informaci o záznamu postavu, nejpůsobivější v historii. Hotelové komplexy obdržely více než 350 tisíc turistů

Prosazování dobrých skutků

18.07.2018 г. Prosazování dobrých skutků Potravinářské banky působí po celém světě. Žádná civilizovaná země nemůže ignorovat aspekty lidskosti, a proto jsou takové struktury nezbytností, která je zaměřena na řešení problémů hladných. Na území České republiky jsou dnes aktivní také potravinářské banky, které sbírají dobrovolné dary od producentů potravin, obchodů s potravinami a jednotlivců jako potravinové soupravy, které budou později přeneseny na lidi, kteří to potřebují

Konec srsti

15.07.2018 г. Konec srsti V mnoha zemích civilizovaného světa společnost odmítá ve svém obrazu používat výrobky vyrobené z přírodní kožešiny. Stále více podniků, které se zabývají pěstováním kožešinových zvířat, přestává fungovat. Ekologická kožešina se stala aktivní v oblasti módy a dnes je přechod k umělým kožichům módní jev a přednost přirozené kožešiny je považována za pravidlo špatného vkusu. Inovace Česká republika nepřekročila

Genderová nerovnost v oblasti informačních technologií

15.07.2018 г. Genderová nerovnost v oblasti informačních technologií Odborníci, kteří sledují pracovní status Čechů, dospěli k závěru, že většina žen odmítá pracovat v oblasti informačních technologií

Volné stravování - záruka vysoké úrovně docházky ve školách

14.07.2018 г. Volné stravování - záruka vysoké úrovně docházky ve školách Volné stravování ve školních jídelnách České republiky - to je nejen faktor, který přispívá k správné stravě dětí. Především díky zvýšenému stravování dochází k nárůstu docházky dětí ze znevýhodněných rodin. Tento závěr dospěli zástupci jednoho sociálního fondu

Kritická situace na trhu práce

14.07.2018 г. Kritická situace na trhu práce Podniky České republiky si velmi dobře uvědomují nedostatek pracovních sil. Zvláště v současné době se problém nedostatku pracovníků dotkl sektoru služeb, jmenovitě cateringových a hotelových obchodních komplexů. Kvalifikovaní zaměstnanci v těchto organizacích těší velké poptávce, takže majitelé zařízení se snaží motivovat k práci v jejich společnosti tím, že jim konkurenční mzdu práce

Česko-australské obchodní vztahy

13.07.2018 г. Česko-australské obchodní vztahy Vývoz českých výrobků vykazuje stabilní dynamiku. Zboží různých kategorií mají své zákazníky v mnoha zemích světa. Téměř každý koutek světa jsou věrní zákazníci, kteří upřednostňují české výrobky. Pokud však v zemích EU výrobky vytvořené českými podniky již nepovedou k pocitu novosti, pak existují nejvzdálenější oblasti, které jsou jen ve stádiu seznámení s českým vývozem. Je to o australském kontinentu. V současné době se v Austrálii zvyšuje poptávka po zboží českého původu. Odborníci tvrdí, že tato cesta byla poměrně komplikovaná

Zkrocení indického automobilového trhu

13.07.2018 г. Zkrocení indického automobilového trhu Produkty českého automobilového průmyslu úspěšně získaly důvěru v mnoho evropských zemí. Automobily značky Škoda Auto jsou konkurenceschopné a spolehlivé, proto více a více spotřebitelů dává přednost provozu tohoto typu dopravy. Nedávno představitelé vedení automobilového průmyslu oznámili svůj záměr dosáhnout nové úrovně a představit své výrobky v některých zemích, které dodnes používaly vozy Škoda Auto poměrně úzce. Prvním stavem, kterým je automobilový průmysl ČR orientován, je Indie

Nová pravidla pro případné spotřebitele hypoték

12.07.2018 г. Nová pravidla pro případné spotřebitele hypoték Národní banka České republiky hodlá snížit počet spotřebovaných hypoték mezi spotřebiteli. Realizace této akce bude provedena vytvořením přísnějších podmínek pro zákazníky bankovních nabídek. Taková opatření by měla snížit téměř třetinu spotřebitelů hypotečních úvěrů, které nemají dostatečnou solventnost. Nespolehliví uživatelé, kteří dříve získali přístup k hypotečním úvěrům, vytvořili v bankovním systému negativní situaci. Nedostatek včasných plateb vede k nestabilní finanční činnosti organizací

Reforma propagačních akcí

12.07.2018 г. Reforma propagačních akcí Nedávno se ministr zemědělství ČR, který převzal své pravomoci před nějakou dobou, začal připravovat návrh zákona o reformě v oblasti reklamních akcí. Podle zástupce úřadů má situace, která je v současné době pozorována, mimořádně negativní dopad na vývoj národního zemědělského produktu

Přísné opatření pro zábavu s alkoholem

04.07.2018 г. Přísné opatření pro zábavu s alkoholem Nedávno se na území České republiky zvýšily maximální sankce za pití alkoholických nápojů na veřejných místech. Nyní může být za tento trest uložen správní trest ve výši zhruba 10 tisíc korun. Také počet míst, která byla zakázána pro takovou událost jako veřejná konzumace alkoholu, se zvýšila. Tento zákon platí v České republice již více než 10 let. Zvláště pod velkou pozorností strážců objednávky je hlavním městem Prahy. V současné době je na seznamu více než 800 míst, kde jsou zakázány alkoholické nápoje

Omezení úvěrové inzerce v České republice

04.07.2018 г. Omezení úvěrové inzerce v České republice Jedna ze stran působících na území České republiky navrhla zavedení zákona zakazujícího rozšiřování peněžních půjček. Podle zástupců, nyní taková věc jako reklama finančních organizací, které nabízejí potenciální zákazníky pro dočasné použití k získání určité množství finančních prostředků dosáhly všechny povolené limity. Reklamy, které lze dnes najít v jakémkoli oblast - dopravu, televize, internet a jiná média hovoří o tom, že uživatel dostane rozpočet bez jakéhokoliv rizika pro jejich vlastní finanční zabezpečení

Zvýšená daň na chov psů

04.07.2018 г. Zvýšená daň na chov psů Fanoušci chovu domácích mazlíčků v soukromých bytech nebo bytech měli být připraveni na to, že se brzy očekávají další výdaje. Vláda České republiky předpovídá, že zvýší částku potřebné platby, kterou majitelé psů musí zaplatit za to, že mají doma nebo byt v domácnosti. Také bude pokuta zvýšena, pokud je zvíře nalezeno v nedostatečném prostředí. Toto opatření je podle úřadů nezbytné pro zpevnění opatření pro držení zvířat v nevhodných podmínkách a vyloučení případů, kdy zvíře musí žít bez odpovídající výživy, péče a nezbytného očkování

Česká vláda podpořila návrh zákona o evidenci elektronických výnosů

04.07.2018 г. Česká vláda podpořila návrh zákona o evidenci elektronických výnosů Za účelem informování finančního oddělení o jakémkoli příjmu hotovosti je nutné evidovat výnosy elektronicky. Tento účetní systém umožňuje přidělit subjektům zapojeným do malého a středního podnikání povinnost podávat zprávy o transakcích souvisejících s penězi. Orgány České republiky jsou přesvědčeny, že zavedení nového zákona umožní stát pozorně sledovat platby v hotovosti, výrazně snížit počet výnosů z utajení a účinněji bojovat proti stínové ekonomice

Podle Evropské unie v České republice je nízká úroveň chudoby

04.07.2018 г. Podle Evropské unie v České republice je nízká úroveň chudoby Otázka počtu chudých lidí je znepokojena jakýmkoli evropským státem. Podle nejnovějších odhadů Evropské unie má Česká republika nejnižší počet chudých lidí. Důvodem je stabilní ekonomická situace v zemi, pozitivní dynamika růstu mezd, poptávka po práci. Proto se mnozí snaží přistěhovat do České republiky. Existuje vyhlídka na nalezení práce s slušným platem a je reálné získat hypotéku za příznivých podmínek, pokud neexistují žádné finanční prostředky na nákup bydlení. Je možné získat vzdělání, které se vyučuje na vysoké úrovni